Pensum

Alder 12-16

 1. Resitasjon av Quran med Tajweed ( riktig uttalelse av Juz’ ‘amma)
 2. Teologi ( Fiqh ) dette tema omdatter mye, blant annet Bønn, renselse, wudhu, Ghusl, bønnerop (adhan og iqamah) Najasat ( urenslighet ) vilkår for gyldigheten for bønn og renselse. teologiske saker knyttet relatert kvinner.
 3. Tro (Aqidah) Kjærligheten for Allah. Allahs egenskaper ( blant 99 navn), siste dag før dommedagen, Paradiset, skjebne, livet etter døden, fem søyler, hensikten med livet, Abrahamittiske religioner, søyler av Iman, synder og tilgivelse, siste profet, de fire kalifatene, fire opphøyet kvinner i Islam, Ti ledsagere som mottar gode nyheter.
 4. Biografien til profeten ( sirah ) Dette dekker Mekka og Medinah perioden i detalj til dødsfallet
 5. 10 Du’a og 10 Hadith utenatt
 6. Lære å skrive arabisk gloser

Alder (8)-11

 1. Teologi (Fiqh) Dette dekker blant annet, renselse etter bruk av toalett, Wudhu, bønn, adhan og Iqamah i detalj.
 2. Historie. Dekker, profeten Adam, Nouh, Ibrahim, Yussef, Mussa og Isa. Muhammed (s.w.s) fødsel til emigrasjonen til Medinah. Litt om de fire kalifatene
 3. Aqidah (Tro) Delvis navnene til Allah, siste profet, fem søyler, barna til profeten og hellige bøker.
 4. Resitasjonen av Quran med Tajweed (riktig uttalelse) fra surah Wadduha- Al-Naas
 5. 10 Du’a og 10 hadiht utenatt
 6. Lære å skrive arabisk gloser

Alder 6-7-(8)

 1. Fullføre halve boken med riktig uttalelse ( Ahsanul qawaid) for barna i helgen, mens fullføre hele boken for barna på hverdager. Ahsanul qawaid er grunnleggene bok som forbreder barnet å lese, Quraan.
 2. Tegne hellige steder med diverse aktiviteter.
 3. Lære om diverse etikker som spise, sove, oppførelse i moske og med foreldre.
 4. 5 du’a utenatt

NB: Foresatte vil bli tilsendt månedsplan på mail eller Whatsapp hver måned, hvor de vil bli opplyst om hva barna skal gjennomgå med læreren. Foresatte er pålagt å sjekke om barna har gjort leksene sine.