Om Oss

AUS akademiet er en aktivitetssenter som jobber med diverse aktiviteter, blant annet formidle kunnskap og forståelse om islam i Norge. Tilby muslimske barn og ungdommer i Norge en utdannelse i islamske studier. Arbeide med å skape samsvar med islamske læren i det norske samfunnet og bidra til å bygge opp en norsk-muslimsk identitet. Aus akademiet består av bønnested og diverse aktiviteter for både menn og kvinner. Quraan undervisning hurtigkurs som innebærer Arabisk, Aqaid, Fiqh, Hadith, Tafsir. All undervisning foregår på norsk. Aus er en multikulturell organisasjon og er åpen for alle, både mannfolk og kvinnfolk til å delta og bidra med utviklingen av aus videre.