Paintball Megazone

Paintball på Megazone Video

Alle foreldre til barna på bildene har underskrevet en samtykkeerklæring, som gir oss i AUS Akademiet lov til å publisere bilder av deres barn på vår nettside.